SLÁNSKÁ ROTA

NEKOMERČNÍ REENACTMENT PROJEKT

AKTIVITY ROTY

Pochody

Pochody jsou velmi populární aktivitou roty. Existují dvě varianty, kdy první, méně obvyklý, je jistý druh "pouti", tedy křižování kraje bez zbrojných úmyslů, tedy jen pro potěchu duše. Druhá, častější varianta je vojenský pochod či hlídka se zbraní v rukou. Pochody bývají jednodenní i vícedenní, podle toho, jak čas a nálada dovolí.